Tiêm vắc xin cúm mùa cho toàn bộ nhân viên y tế – Khỏe để phục vụ bệnh nhân

Tiêm vắc xin cúm mùa cho toàn bộ nhân viên y tế – Khỏe để phục vụ bệnh nhân

Căn cứ kế hoạch số 88/KH-SYT về Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại Hải Phòng năm 2019. Chương trình Tiêm Chủng Mở Rộng- Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đã cấp 362 liều vắc xin…

Read more