Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng hoàn thành xuất sắc chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID 19 mũi 3 cho người lao động Khu Công nghiệp Tràng Duệ an toàn, hiệu quả

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng hoàn thành xuất sắc chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID 19 mũi 3 cho người lao động Khu Công nghiệp Tràng Duệ an toàn, hiệu quả

Triển khai chiến dịch trong vòng 6 ngày, từ ngày 31/12/2021; ngày 3 đến ngày 7/1/2022, đã có khoảng 31.300 người lao động thuộc Khu Công nghiệp Tràng Duệ được Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng tiêm vắc…

Read more