Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng thực hiện tiêm vaccine phòng COVID 19 cho học sinh cấp Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng thực hiện tiêm vaccine phòng COVID 19 cho học sinh cấp Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố

Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của thành phố và Sở Y tế, ngày 25/11, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng…

Read more