Giải thoát cho người bệnh khỏi khối u quái (Teratoma)

Giải thoát cho người bệnh khỏi khối u quái (Teratoma)

Teratoma hay u quái là một trường hợp tế bào đột biến hiếm gặp, được tạo thành từ nhiều loại mô khác nhau như tóc, cơ, răng hoặc xương. Theo nghiên cứu, u quái thường xuất hiện ở ba bộ phận là xương…

Read more