Nối lại “đường ống sinh sản” cho quý ông bằng phẫu thuật vi phẫu nối ống dẫn tinh

Nối lại “đường ống sinh sản” cho quý ông bằng phẫu thuật vi phẫu nối ống dẫn tinh

Phẫu thuật nối ống dẫn tinh chủ yếu được thực hiện nhằm khôi phục lại lưu thông của ống dẫn tinh do tắc ống dẫn tinh hoặc do phẫu thuật đình sản thắt ống dẫn tinh ở nam giới. Vừa qua, các bác…

Read more