Chung tay thêm sức mạnh cứu sống bệnh nhân: Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng và Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân 23 tuổi sốc mất máu nặng do vỡ khối chửa ngoài tử cung

Chung tay thêm sức mạnh cứu sống bệnh nhân: Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng và Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân 23 tuổi sốc mất máu nặng do vỡ khối chửa ngoài tử cung

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng và Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân trẻ tuổi sốc mất máu nặng do vỡ khối chửa ngoài tử cung, ngập máu trong ổ…

Read more