Tập huấn về thực hành lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu

Ngày 17-18/5/2019, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo tổ chức Khóa tập huấn về thực hành lâm sàng tốt (GCP) và đạo đức trong nghiên cứu; báo cáo biến cố bất lợi trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (Safety). Các giảng viên đến từ Vụ Khoa học và đào tạo – Bộ Y tế; Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh Quốc gia và Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc đã cung cấp đầy đủ và bài bản các kiến thức về GCP, nền tảng về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, trách nhiệm của Hội đồng đạo đức, trách nhiệm của nghiên cứu viên. Bên cạnh đó các kiến thức về tài liệu nguồn, tài liệu thiết yếu, hồ sơ sản phẩm, biến cố bất lợi và biến cố bất lợi trầm trọng (AE/SAE), hồ sơ sản phẩm nghiên cứu, chấp thuận tham gia nghiên cứu, giám sát nghiên cứu, thanh tra, kiểm tra điểm nghiên cứu cũng được các giảng viên và học viên trao đổi và thảo luận sôi nổi.

TS.BS Nguyễn Ngô Quang. Phó cục trưởng Cục KHCN&ĐT

TS.BS Nguyễn Ngô Quang. Phó cục trưởng Cục KHCN&ĐT

PGS-TS Nguyễn Thanh Hồi- Giám đốc điều hành bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng phát biểu

PGS-TS Nguyễn Thanh Hồi- Giám đốc điều hành bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng phát biểu

Giáo sư Trương Việt Dũng- Chủ tịch hội đồng đạo đức quốc gia

Gs.Ts Đỗ Đức Vân- Phó chủ tịch ban đánh giá đạo đức

Gs.Ts Đỗ Đức Vân- Phó chủ tịch ban đánh giá đạo đức

Cuối khóa tập huấn, các học viên trải qua bài kiểm tra với hơn 85% số câu trả lời đúng trong bộ câu hỏi hơn 50 câu và phần thực hành báo cáo các biến cố bất lợi trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Các nghiên cứu viên của Bệnh viện được cấp Giấy chứng nhận GCP và safety sẽ là tiền đề cho việc thành lập trung tâm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng sau này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply