Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028

Chiều ngày 10/3, Công đoàn Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội về phía Tổng công ty có: bà Nguyễn Thị Hải Ninh – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; bà Đinh Thị Huyền Trang – Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn; Trưởng phòng Tài chính kế toán.


Về phía Bệnh viện có: Ông Nguyễn Thanh Hồi – Giám đốc điều hành, ông Lương Văn Tích – Giám đốc tài chính cùng 103 đại biểu đại diện cho 26 tổ công đoàn Bệnh viện tham gia.
Đại hội đã nghe báo cáo của đồng chí Vũ Thị Thúy Hương – Chủ tịch Công đoàn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn bệnh viện nhiệm kỳ 2023- 2028. Báo cáo kết quả cho thấy, nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn đã chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công nhân lao động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong cán bộ, công nhân, lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công nhân viên lao động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, vận động nữ cán bộ công nhân, lao động; tích cực trong hoạt động xã hội từ thiện.


Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bầu 19 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Hải Ninh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ghi nhận, biểu dương những đóng góp và thành tích mà Công đoàn Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, là Công đoàn cơ sở vững mạnh, có nhiều thành tích trong Công đoàn Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Bệnh viện cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt quan tâm đến chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công nhân, người lao động.


Đại hội đại biểu Công đoàn Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất của toàn bộ đoàn viên, viên chức, người lao động quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Cũng ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức cuộc họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn.

Leave a reply