Thực hiện một số nội dung theo quy định tại nghị định số 146/2018/NĐ-CP của luật BHYT

Từ ngày 1/12/2018, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế với nhiều điểm mới chính thức có hiệu lực. Với nhiều nội dung nổi bật, đáng chú ý, chiều ngày 06/12, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị định cho toàn nhân viên của bệnh viện.

 

Nghị định 146/2018 ban hành đã mở rộng quyền lợi cho bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua. Nhấn mạnh những điểm mới có trong Nghị định như: bổ sung một số đối tượng tham gia; quy định tham gia theo hộ gia đình; không bắt buộc tham gia cùng thời điểm; quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện, nội dung và mẫu hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho cơ sở y tế khám chữa bệnh, thay vào đó là giao tổng mức thanh toán; sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh; bổ sung quy định mới về công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh BHYT…

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng – Nguyễn Thị Hải hướng dẫn thực hiện Nghị Định

            Tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, khách hàng có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh đều được hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ BHYT đúng tuyến. Bệnh viện thực hiện công tác khám chữa bệnh và thanh toán BHYT tất cả các ngày trong tuần. Trong suốt quá trình triển khai và thực hiện, bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, kịp thời triển khai các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho toàn nhân dân.

Leave a reply