Xét nghiệm kháng thể sau tiêm vắc xin Covid-19

Trong thời gian qua, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã tham gia chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo kế hoạch phân công của Sở Y tế Hải phòng với 3 loại vắc xin là: AstraZeneca Covid-19, ComirnatyTM (Pfizer-BioNTech) và Moderna Covid-19.

Nhằm xác định đối tượng được tiêm có thực sự sản sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 hay không và lượng kháng thể đã đạt được khả năng miễn dịch với virus này hay chưa, bệnh viện đã tiến hành đánh giá sơ bộ thông qua xét nghiệm kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 dựa trên kỹ thuật miễn dịch đánh dấu sử dụng công nghệ hóa phát quang tự động.

Ba nhóm đối tượng tham giá đánh giá kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 bao gồm 10 đối tượng chưa tiêm (N1), 20 bệnh nhân đã tiêm mũi 1 trên 21 ngày (N2), 51 người đã tiêm đủ 2 mũi (N3). Xét nghiệm kháng thể với kết quả ≥ 15 (AU/mL) được xác định là có đáp ứng miễn dịch với virus SARS-CoV-2, trong khi đó nếu kết quả <12 (AU/mL) được hiểu là chưa có đáp ứng miễn dịch. Qua phân tích kháng thể Covid-19 trên 81 đối tượng, bệnh viện thấy nhóm đối tượng chưa tiêm có lượng kháng thể trung bình là 5.86 (AU/mL), chưa có đáp ứng miễn dịch với SARS CoV2. Tuy nhiên, ở nhóm nhóm đối tượng đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vắc xin nhận thấy: 100% số người đã tiêm vắc xin (dù chỉ là 1 mũi) cũng đạt miễn dịch một cách rất cao. Cụ thể, sau tiêm 1 mũi vắc xin, các đối tượng có lượng kháng thể trung bình với virus SARS-CoV-2 là 67.53 (AU/mL), gấp khoảng 4.5 lần so với ngưỡng đáp ứng miễn dịch. Ở nhóm đối tượng tiêm đủ 2 mũi, sau 1 tuần tiêm nhóm bệnh nhân có lượng kháng thể trung bình là 278.81 (AU/mL) gấp khoảng 18.6 lần ngưỡng đạt đáp ứng miễn dịch. Sau 2 tuần tiêm đủ 2 mũi vắc xin, tỷ lệ này tăng lên 21.6 lần.

Từ kết quả phân tích trên, cho thấy: tiêm vắc xin chống COVID 19 có hiệu quả rất rõ nét trong tạo kháng thể kháng vi rút SARS CoV2. Nghiên cứu càng cho thấy tiêm vắc xin chống COVID 19 càng sớm, càng nhanh, càng tạo ra hiệu quả rõ nét trong phòng chống dịch COVID 19

Hình ảnh: Nồng độ kháng thể (AU/mL) trên các nhóm đối tượng (n=81)

Leave a reply