Trung tâm Mắt, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng khởi động hệ thống: Hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về mắt cho người dân đang thực hiện cách ly hoặc trong vùng phong tỏa

Trung tâm Mắt, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng khởi động hệ thống: Hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về mắt cho người dân đang thực hiện cách ly hoặc trong vùng phong tỏa

Nhằm chia sẻ với người dân đang phải thực hiện cách ly hoặc trong vùng phong tỏa và phần nào giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Trung tâm Mắt, Bệnh viện đa khoa Quốc tế…

Read more