“Lời cảm ơn từ trái tim”

“Lời cảm ơn từ trái tim”

Tập thể y bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng vừa nhận được bài thơ: “ Lời cảm ơn từ trái tim” của bệnh nhân N.T.N, địa chỉ Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, đã điều trị tại phòng 824 – Khoa Ngoại tổng hợp. Trong thơ, bệnh