CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: NGÀY 07/4 – NGÀY SỨC KHỎE THẾ GIỚI

Ngày Sức khoẻ Thế giới hay là Ngày Y tế Thế giới, viết tắt WHD (World Health Day) được tổ chức vào ngày 7 tháng 4 hàng năm, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Năm nay, chủ đề của Ngày Sức khỏe thế giới được chọn là “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi” nhằm thúc đẩy việc bảo vệ quyền của mọi người được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin có chất lượng, được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp…

Theo đó, lan tỏa những thông điệp tích cực đến mọi người, hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Mỗi người có quyền chăm sóc sức khỏe an toàn, chất lượng và không có sự phân biệt đối xử. Chúng ta cũng có quyền yêu cầu tôn trọng sự riêng tư và bí mật về thông tin sức khỏe của mình; được thông tin về phương pháp điều trị và đống ý/từ chối can thiệp vào cơ thể; tôn trọng quyền tự chủ và tự quyết của cơ thể. Bên cạnh đó, chúng ta có quyền đưa ra quyết định về vấn đề sức khỏe của chính mình.

Sức khỏe của bạn nằm trong tay bạn. Chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ là điều rất cần thiết để phòng ngừa, phát hiện các bệnh lý nguy hiểm. Hãy bắt đầu ngay hôm nay!

Leave a reply