Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai trả toàn bộ phim chẩn đoán hình ảnh trên PACS

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai trả toàn bộ phim chẩn đoán hình ảnh trên PACS

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm thời gian và góp phần bảo vệ môi trường, từ ngày 04/07/2022, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng chính thức triển khai trả toàn bộ phim trên PACS….

Read more