Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Hàng Kênh: Kiên định với các định hướng lớn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Hàng Kênh: Kiên định với các định hướng lớn

Sáng ngày 16/4 tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng Kênh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội với sự thống nhất cao mở ra cơ hội phát triển…

Read more