Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai thành công kỹ thuật chụp động mạch vành qua da

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai thành công kỹ thuật chụp động mạch vành qua da

Việc triển khai các kỹ thuật chụp và can thiệp tim mạch là một bước phát triển đột phá về khoa học, kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, giúp bệnh nhân không phải chuyển tuyến trên mà…

Read more