TP. Hồ Chí Minh gọi, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng trả lời

TP. Hồ Chí Minh gọi, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng trả lời

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã huy động nhân lực của một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung để tham gia hỗ trợ chống dịch Covid…

Read more