Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng chính thức thực hiện việc sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vss-ID (BHXH số) trong khám chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng chính thức thực hiện việc sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vss-ID (BHXH số) trong khám chữa bệnh

Với ứng dụng Vss-ID, người dân sẽ không cần mang thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Thực hiện công văn số 1493 ngày 31/5/2021 của Bảo hiểm xã hội…

Read more