BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG VINH DỰ ĐƯỢC CHỌN LÀ NƠI DIỄN RA THẢO LUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GIỮA HAI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG & KYTAKYUSHU – NHẬT BẢN.Cùng với sự tăng nhanh về dân số, thành phố Hải Phòng đã và đang đối mặt với sự gia tăng các nguy cơ về sự cố, cháy nổ ở các cấp độ khác nhau. Một trong những giải pháp đưa ra giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của dân, đó là việc cần thiết phải lập các cơ chế phối hợp và liên kết một cách có hệ thống giữa các cơ quan, tổ chức và người dân thông qua các diễn tập nhằm chủ động chuẩn bị và ứng phó với sự cố,  hỏa hoạn.

Đứng trước tình hình thực tế còn nhiều khó khăn bất cập trong công tác giải quyết và ứng phó với các vấn đề về cháy nổ, chiều ngày 06/06/2017 tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã diễn ra buổi thảo luận sôi nổi giữa đại diện lực lượng cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng, đại diện thành phố Kytakyushu, đại diện lãnh đạo bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, đại diện Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng, đại diện thành phố Kytakyushu – Nhật Bản, chụp ảnh lưu niệm sau hội thảo.

Tại buổi làm việc các bên đã đưa ra một số đánh giá về nguồn nhân lực cho tổ chức lập kế hoạch, triển khai thực thi và đánh giá các diễn tập cơ chế phối hợp một cách có hệ thống còn thiếu. Thông qua Dự án đầu tư vào thành phố Hải Phòng, phương thức diễn tập một cách có hệ thống đang được áp dụng tại thành phố Kitakyushu, Nhật Bản (thành phố kết nghĩa) sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực và tính bài bản trong tổ chức diễn tập với công tác điều phối, kết nối nhiều đơn vị, tổ chức và các lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn có sự tham gia của cộng đồng, người dân. (dự kiến đề xuất nhóm đối tượng là khu vực chung cư và bệnh viện – nơi có nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong sự cố, cháy nổ).

Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ứng phó sự cố, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn hiện có nhiều hạn chế về mặt tài chính của từng cơ sở. Tuy nhiên, cùng với nhu cầu đầu tư mới về trang thiết bị, việc nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng trang thiết bị, nguồn lực sẵn có cũng là khía cạnh rất quan trọng. Nếu gặp các vấn đề về điều phối nguồn lực và chia sẻ thông tin đối ứng chậm và còn gặp nhiều rào cản, sẽ dẫn đến việc sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực sẵn có trong đối ứng khẩn cấp. Qua đó, có thể làm tăng mức độ tổn thất trong các sự cố, các vụ cháy nổ.

Hiện nay, năng lực tổ chức lập kế hoạch và thực thi diễn tập cơ chế điều phối thông tin cũng như đánh giá khách quan và có hệ thống các quá trình diễn tập, qua đó sử dụng hiệu quả kết quả diễn tập để cải thiện chương trình quản lý ứng phó sự cố vẫn đang còn thiếu tại Việt Nam. Do đó, Dự án này hướng tới hỗ trợ thành phố Hải Phòng giải quyết được vấn đề trên, có thể hướng dẫn xây dựng phương pháp mà những đơn vị tổ chức liên quan nắm rõ được cách thức lập kế hoạch, nâng cao tính bài bản, hiệu quả và đánh giá diễn tập; qua đó tiến hành diễn tập có định kỳ và liên tục cải thiện kế hoạch ứng phó sự cố, thảm họa.

Cuối buổi thảo luận các bệnh đã thống nhất các nội dung đạt được sau khi dự án hoàn thành:

  1. Các đơn vị tổ chức ứng phó hỏa hoạn, sự cố tại các khu chung cư, bệnh viện, các bộphận liên quan đến điều phối xử lý các sự cố, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng mạng lưới kết nối, điều phối đối ứng khẩn cấp rõ ràng, xác định được các nhu cầu và vấn đề cần cải thiện.
  2. Chuyển giao, hỗ trợ cải thiện kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức diễn tập cơ chế điều phối thông tin, ra quyết định cho các đơn vị tổ chức ứng phó sự cố tại khu chung cư, các đơn vị tổ chức ứng phó sự cố tại bệnh viện, các bộ phận liên quan đến công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng nhằm nâng cao năng lực đối ứng thảm họa có tổ chức (hệ thống).
  3. Đào tạo các lực lượng chuyên nghiệp trong diễn tập phòng chống thảm họa có khả năng xây dựng kế hoạch, quản lý diễn tập nêu trên; duy trì hoạt động diễn tập liên tục tại địa bàn thành phố Hải Phòng (bao gồm cả việc đào tạo các lực lượng chuyên nghiệp tiếp theo).

There are no comments yet

Tin khác đã đăng